Grondcoöperatie Rijkdom

Samen voor een rijk landschap!

De grondcoöperatie Rijkdom vindt een oplossing voor de schijnbare tegenstelling tussen natuur en economie. Door als boer en burger de handen ineen te slaan, komen we tot een mooier en beter landschap én een sterkere landbouw. We boeken economische, maar ook ecologische winst. Het kan! Ons duidelijke financieringsinstrument geeft boeren en investeerders het vertrouwen dat hiervoor nodig is.

Informatie opvragen

De kracht is de verbinding tussen economie en ecologie

Sjoerd Sterkenburgh
Agrarisch ondernemer

Wij stelden agrarisch ondernemer Sjoerd Sterkenburgh de volgende vragen:

  • Hoe zou je Rijkom omschrijven?
  • Hoe helpt Rijkdom jou?
  • Wat kan dit betekenen voor anderen?
Ik ben boer

Theunis Piersma
Ecoloog/onderzoeker

Wij stelden ecoloog en onderzoeker Theunis Piersma de volgende vragen:

  • Hoe zou je Rijkom omschrijven?
  • Hoe helpt Rijkdom jou?
  • Wat kan dit betekenen voor anderen?
Ik ben investeerder

Waarom de grondcoöperatie?

De landbouw is de afgelopen jaren nadrukkelijk gekenmerkt door intensivering. De marges van boeren staan onder druk. Weidevogels hebben het zwaar. En de biodiversiteit gaat verloren. De continuïteit van landbouwers wordt onzekerder en maatschappelijk wordt er steeds meer gevraagd van de sector. Daarnaast neemt de druk op de ruimte in Nederland toe. Dit resulteert in een prijsopdrijvend effect voor grond. Met als gevolg dat de landbouw steeds verder in de spagaat wordt geduwd van intensivering enerzijds en maatschappelijke opgaves anderzijds.

Balans tussen economie en ecologie

Grond heeft naast een marktwaarde ook een ecologische waarde. Dit maatschappelijke belang wordt echter niet (evenredig) financieel erkend. Voor ons de reden om de grondcoöperatie Rijkdom op te richten. Wij brengen het evenwicht terug tussen de ecologische en economisch-landbouwkundige potentie van grond door financiële waarde toe te kennen aan ecologische belangen. Door als burgers en boeren de handen ineen te slaan en samen onze verantwoording te nemen, kunnen we ons landschap herstellen. Samen vinden we een nieuwe balans tussen natuur en rendement. Samen vinden we de weg vooruit!

  • Extensiveren van de landbouw ondanks stijgende grondprijzen
  • Robuuste weidevogelgebieden realiseren en boeren perspectief geven
  • Duurzaam grondgebruik door duurzaam grondeigenaarschap
  • Inpassing van natuur in de landbouw

Grondcoöperatie Rijkdom wordt mede mogelijk gemaakt door:

Projecten

In ons korte bestaan hebben we al een aantal mooie projecten mogen realiseren. Intensieve samenwerkingen tussen boeren en investeerders die gezamenlijk rijkdom terug weten te brengen in het landschap. Alleen samen kunnen we de grond verrijken en de landbouw versterken! Bekijk hiernaast één van de cases of meld uw eigen project aan.

Door de kapitaaldruk van het land af te halen kunnen we weer op een manier gaan boeren die recht doet aan de ecologie. Niet het maximale uit het land halen, maar het optimale uit het land halen!

Theunis Piersma, Ecoloog onderzoeker, initiator BirdEyes bij de Rijksuniversiteit Groningen

Ik vind dat we ook een maatschappelijke plicht hebben als boer om wat terug te doen voor de natuur. Daarin helpt de grondcoöperatie mij om deze gronden gezamenlijk aan te kopen waardoor ik deze grond extensiever kan gebruiken. Dit helpt me ook financieel.

Sjoerd Sterkenburgh, Agrarisch ondernemer