Inleiding Sterkenburgh

In het Friese Ferwoude boeren Sjoerd en Gertrud vlak tegen het natuurgebied “de Workummermar”. Een gebied dat wordt beheerd door het Fryske Gea. Het bedrijf van de maatschap heeft 160 melkkoeien en ruim 100 ha grond. Op een kwart van het oppervlak wordt er streng toegezien op de aanwezige weidevogels. Sindskort is 15,5 ha gelegen tegen het natuurterrein zelfs geheel ingericht als optimale biotoop voor weidevogels. Deze 15,5 ha is gezamenlijk gefinancierd met een private deelnemer via de grondcoöperatie Rijkdom.

Waarom dit gebied?

Het gebied grenst aan een natuurgebied. Dit maakt het ecologisch uiterst interessant omdat veel weidevogels foerageren in het naastgelegen gebied.

Doelen

Binnen het project wordt in een periode van 10 jaar een verdubbeling van het aantal weidevogels nagestreefd.