Het proces

Een economische balans tussen de ecologische en landbouwkundig-commerciële waarde van grond.

De coöperatie is de regisseur van het proces. Zij behartigt de belangen van zowel de investeerder als de boer en facilteert het proces op basis van de voorafgestelde spelregels. In dit proces neemt iedere partij zijn verantwoording en bevoegdheid.

Het proces

De boeren zijn initiërend om gebiedsprocessen te starten waar het investeringsinstrument van toepassing kan zijn. Via de grondcoöperatie wordt gezocht naar investeerders. Vanuit de grondcoöperatie wordt de opdracht gegeven om een gezamenlijk inrichtingsplan op te stellen. Bij goedkeuring door investeerder (vertegenwoordigd door een ecoloog) en boer kan overgegaan worden tot aankoop van de grond. De boer financiert daarbij 50% en de investeerders financieren de andere 50%. Het inrichtingsplan wordt notarieel vastgelegd.

Uiteindelijk wordt de realisatie van de cofinanciering gedreven door drie motieven.

  1. Maatschappelijke opgaves in de vorm van een waardevol landschap, een mooie leefomgeving en soort specifiek beheer.
  2. Overheden die beleidsdoelen willen realiseren.
  3. Landbouwers met een wens om ten gunste van de ecologie, natuur inclusief te ondernemen.

De beschikbaarheid van kapitaal bepaalt de mate en het succes van het instrument en daarmee de invulling van de motivatie. Proactief aanbieden van ecologisch interessante gebieden helpt een gebiedsontwikkeling te starten en te faciliteren.

grondcooperatie rijkdom proces