Grondcoöperatie voor boeren

Meer natuurwaarde is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

“Als boer wil ik graag mijn bedrijf extensiveren. Ik wil rekening houden met de natuur en meer ecologie. Dit kunnen weidevogels zijn, maar bijvoorbeeld ook CO2-besparing en biodiversiteit. Met dit instrument biedt de grondcoöperatie Rijkdom mij de mogelijkheid dit rendabel in te passen binnen mijn bedrijfsvoering. Daarmee wordt het bedienen van ecologische waarden een rationele keuze.”

Druk op de landbouwsector

De landbouw zit in een spagaat. Om het hoofd boven water te houden, worden we als agrarische ondernemers gedwongen om te intensiveren. Tegelijkertijd neemt de biodiversiteit af en gaat het slecht met de weidevogels. Dit leidt tot maatschappelijke druk op onze sector. Boeren voelen absoluut de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgaves. De hoge grondprijs dwingt ons echter tot het intensief gebruiken van de bodem. De grond in Nederland wordt bovendien steeds schaarser, waardoor de prijs blijft stijgen. Dit dwingt boeren om meer productie van het land te halen. Binnen onze bedrijfsvoering kunnen we deze ontwikkeling alleen rendabel maken wanneer we zoveel mogelijk aardappelen of liters melk van aangekochte hectares weten te halen.

Financieren van grond

Als agrarisch ondernemer kunt u de grondcoöperatie toepassen bij de investering en financiering van grond. Heeft u plannen binnen uw huidige bedrijf of bij verwerving van grond? Dan kunt u deze indienen bij grondcoöperatie. Wij gaan vervolgens op zoek naar investeerders om de grond in gezamenlijk eigendom te verwerven. De basis hiervoor wordt vastgelegd bij de notaris, in de vorm van een gezamenlijk vastgesteld inrichtingsplan. Als boer financiert u de helft van de grond. De andere helft wordt gefinancierd door private investeerders via de grondcoöperatie. Dit scheelt u de helft van de financieringslasten en maakt extensivering van landbouw ten bate van ecologische doelen mogelijk. U blijft zelf eindgebruiker van de grond.

De voordelen op een rijtje:

  • Rendabel extensiveren
  • Zelf de regie houden
  • Ruimte om weer ecologisch te boeren
  • Invulling geven aan maatschappelijke opgaves
  • Grond blijft (voor 50%) in eigendom
  • Realiseren van een robuust en rendabel weidevogelgebied
  • Natuur integreren in de bedrijfsvoering (natuurinclusief boeren)

Lees hier meer over het proces van de grondcoöperatie. Of vraag meer informatie op en leg uw plannen aan ons voor.