Grondcoöperatie voor investeerders

Samen de verantwoording nemen voor een rijker landschap.

“Als investeerder wil ik een bijdrage leveren om de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. Voor mij geldt echter ook dat het rendement moet opleveren. Ik wil er zeker van zijn dat mijn bijdrage functioneel wordt ingezet. Ik voel me sterk verbonden met de maatschappelijke opgaves, maar beschik niet over de kennis om een optimale inzet van mijn middelen te kunnen bepalen. Dit laat ik liever aan ecologen.”

Landbouwsector in zwaar weer

Er staat immens veel druk op de landbouwsector. Enerzijds worden boeren gedwongen om te intensiveren, anderzijds gaat het slecht met de weidevogels en neemt de biodiversiteit af. Bovendien wordt de grond steeds schaarser in Nederland, waardoor de prijs stijgt. We hebben te maken met een maatschappelijke opgave. Mensen willen vogels in de weilanden zien en dat het land extensiever wordt gebruikt. Dus moeten we op zoek naar een balans tussen ecologische en economische winst.

Balans tussen ecologie en economie

Gezamenlijk hebben we de middelen, kennis en expertise om de landbouw te verduurzamen. Door de maatschappelijk druk verkeert de sector echter in zwaar weer. Grondcoöperatie Rijkdom brengt investeerders en agrarisch ondernemers bij elkaar om samen de aanleg van robuuste ecologische gebieden te financieren. Samen kunnen we de balans terugbrengen tussen ecologie en economie. Zo kunt u een bijdrage leveren aan de toename van biodiversiteit, de vastlegging van CO2 en een groter leefgebied realiseren voor weidevogels.

Waarom investeren in grond?

Vanzelfsprekend wilt u rendement op uw investering. U bepaalt dan ook zelf waar uw geld wordt ingezet en werkt hierbij nauw samen met een boer. Als investeerder krijgt u 1% vergoeding op het geïnvesteerd vermogen. Daarnaast profiteert u van de waardestijging (afgelopen 10 jaar gemiddeld 2-5% per jaar). Naast de vergoedingen voor het vermogen bent u medeondernemer doordat u voor 50% meeprofiteert in de winstdeling voor mogelijke koolstofrechten. Het rendement is daarmee aanzienlijk beter dan sparen, stabieler dan beleggen en bovenal beter voor het klimaat!

Voordelen van de grondcoöperatie:

  • Een bijdrage leveren aan iets wat er echt toe doet
  • Impact en ecologische winst boeken
  • Zichtbare en aan de regio verbonden investering
  • Een mooi rendement
  • Een stabiele investering

Een gedegen instrument:

  • AFM geregistreerd
  • Mede opgericht door Rabobank Nederland
  • Getoetst door FIZ Advocaten
  • Uitgevoerd door: Rentmeester Oostra/Eisinga

Lees meer over ons proces of vraag meer informatie op via het contactformulier.